You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

29.11.2020

Тамбов мемлекеттік техникалық университеті iPET1 алғашқы оқыту модулін 30.11.2020 мен 30.04.2021 аралығында енгізеді


Тамбов мемлекеттік техникалық университеті 30.11.2020 ж. бастап 30.04.2021 жылға дейін ERASMUS + 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP инженерлік-техникалық оқытушыларының педагогикалық оқуларына арналған ENTER инженерлік-техникалық оқытушыларды даярлау бағдарламасының бірінші iPET1 оқу модулін енгізеді.

ENTER инженерлік-техникалық оқытушыларға арналған 3 құрылымдық білім беру бағдарламасының иерархиясын ұсынады - iPET бағдарламасы, өмір бойы білім алудың еуропалық біліктілік шеңберінде, нақты дизайн жобаның нәтижелерінің бірі болып табылады және мазмұны мен ұзақтығы әртүрлі 3 білім беру бағдарламаларын қарастырады:

iPET-1 Қысқа бағытталған (мысалы, 2 ECTS) - «Біліктілікті дамыту» сертификаты;
iPET-2 Кәсіби қайта даярлау (мысалы, 8 ECTS) - «Жоғары білім мұғалімі» дипломы;
iPET-3 Халықаралық деңгейде танылған (мысалы, 20 ECTS) - «Инженерлік педагог» ретінде халықаралық аккредиттеуге әкелетін толық бағдарлама.


сілтемеден